Marc Bartholomeeusen (Advocaat)

afbeelding van Marc Bartholomeeusen
Rechtsdomeinen: Algemeen verbintenissenrecht, Personen- en familierecht, jeugdrecht, Strafrecht, Verzekeringsrecht

Rasechte Sinjoor.

Humaniora (Latijn - Wiskunde) in het Koninklijk Atheneum van Berchem. Licentiaat in de Rechten en Geaggregeerde in de Rechtswetenschappen in 1977.

Advocaat bij de Balie te Antwerpen.

Gaf reeds tijdens zijn stage bij Mr E. Clijmans, gestalte aan zijn wens om een eigentijds gestructureerd kantoor uit te bouwen.

Begin 1993 werd de fusie met de gerenommeerde kantoren van Mr J. Leclef en Mr M. Stolk gerealiseerd en van dan af nam de omvang en het aanzien van het kantoor toe; niet in het minst door de associatie te bewerkstelligen met Mr R. Pockelé-Dilles, Mr J. Willemse en Mr I. De Varez.

Ligt mee aan de grondslag van de Mediation - opleidingen aan de Balie van Antwerpen, is lid van verschillende verenigingen en werkzaam in tal van organisaties.

Actief in : personen- en familierecht, handelsrecht, strafrecht, transport en expeditie, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en schaderegeling, verbintenissen- en contractenrecht.

Bemiddelaar in familiezaken en mediator.

Plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen sedert 06.12.1988.

t: +32 (0)3 232 62 72
f: +32 (0)3 201 23 30

Kris Cox (Advocaat)

afbeelding van Kris Cox
Rechtsdomeinen: Algemeen verbintenissenrecht, Handels- en vennootschapsrecht, Huurrecht, Personen- en familierecht, jeugdrecht, Strafrecht, Verkeersrecht

Kris Cox werd geboren op 11 januari 1977.

Hij volgde zijn humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege te Edegem (Economie-Moderne Talen) en studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Rechten te Antwerpen.

Inmiddels behaalde hij tevens het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht.

Hij vatte zijn stage in 2004 aan bij de balie te Antwerpen bij Meester Abraham Breesch, alwaar hij kon proeven van de diverse rechtstakken.

Sinds november 2007 staat hij ingeschreven op het Tableau bij de Antwerpse balie.

Hij maakt sedert 2008 deel uit van ons kantoor.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met verbintenissen en handelsrecht in de ruime zin, evenals strafrecht, jeugdrecht en verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

 

t: +32 (0)3 201 23 33
f: +32 (0)3 201 23 38

Michelle Damen (Advocate)

Rechtsdomeinen: Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, Algemeen verbintenissenrecht, Huurrecht, Personen- en familierecht, jeugdrecht

Michelle Damen, geboren op 12.03.1992, heeft haar middelbare studies gevolgd aan het Klein- Seminarie te Hoogstraten.

In 2011 heeft zij haar studies, Bachelor Rechtspraktijk, aangevat aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

Aansluitend heeft zij in 2014 haar rechtenstudies verdergezet aan de Vrije Universiteit Brussel.

In juni 2017 behaalde zij het diploma Master in de rechten (afstudeerrichting: burgerlijk- en procesrecht), met onderscheiding.

Ze legde vervolgens, in september 2017, de eed af als stagiair aan de Antwerpse Balie met Mr. Marc Bartholomeeusen als stagemeester.

In september 2020 werd zij opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen en zij werkt sedertdien als medewerkster bij Hopland & De Lei.

 Zij specialiseert zich en behandelt voornamelijk dossiers in volgende materies :

 ° Personen- en familierecht / Jeugdrecht

 ° Algemeen verbintenissenrecht

 ° Huurrecht en mede-eigendom

 ° Aansprakelijkheidsrecht

t: +32 (0)3 232 62 72
f: +32 (0)3 201 23 30

Ingrid De Varez (Advocate)

afbeelding van Ingrid De Varez
Rechtsdomeinen: Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, Algemeen verbintenissenrecht, Arbeids- en arbeidsongevallenrecht, Verkeersrecht, Verzekeringsrecht

Geboren te Antwerpen op 15.03.1956.

Volgde haar humaniora, afdeling latijn-wiskunde, aan het Koninklijk Lyceum te Antwerpen.

Afgestudeerd als Licentiaat in de Rechten aan de U.I.A. in 1979 met grote onderscheiding en sedertdien ingeschreven aan de Antwerpse Balie.

Stage en aansluitend medewerking bij Meester Pierre Van Doosselaere.

Vervolgens samenwerking met Meester Ferdinand De Winter.

Medeoprichter van het Advocatenkantoor Hopland & de Lei.

Rechtspraktijk gericht op : letselschade, verzekeringsrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsongevallenrecht.

Tevens Advocaat-bemiddelaar in andere dan familiezaken.

t: +32 (0)3 201 23 27
f: +32 (0)3 201 23 30

Peter Dekeersmaeker (Advocaat)

afbeelding van Peter Dekeersmaeker
Rechtsdomeinen: Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, Algemeen verbintenissenrecht, Arbeids- en arbeidsongevallenrecht, Handels- en vennootschapsrecht

Peter Dekeersmaeker is advocaat bij de Balie te Antwerpen sedert 7 januari 1980.

Hij is actief in alle vormen van samenwerkingsrecht met klemtoon op enerzijds arbeids- en sociaalzekerheidsrecht en anderzijds de bijzondere commerciële samenwerkingsvormen zoals vennootschappen, agentuur, concessie, enz.

In zijn praktijk tracht hij de nadruk te leggen op conflictpreventie en algemene juridische ondersteuning voor bedrijven.

Peter Dekeersmaeker was docent aan het Centrum voor Middenstandsopleiding in sociaalzekerheidsrecht van 1990 tot 1998 en als docent sociale wetgeving aan het Vlekko te Brussel van 1995 tot 2005.

Hij vervoegde het kantoor Hopland & De Lei per 01.11.2014.

Peter Dekeersmaeker staat u te woord in het Nederlands, Engels en Frans en in mindere mate in het Duits en Italiaans.

t: +32 (0)3 232 62 72
f: +32 (0)3 201 23 30

Frederik Emmerechts (Advocaat)

afbeelding van Frederik Emmerechts
Rechtsdomeinen: Administratief recht, Handels- en vennootschapsrecht

Is geboren op 3 mei 1978 en volgde zijn humaniora (Latijn-Moderne Talen) in het Sint-Aloysiuscollege te Geel.

Studeerde af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2001 met onderscheiding en bracht 6 maanden van zijn studies door aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Volgde de postuniversitair opleiding Milieurecht aan de Universiteit Gent waar hij in 2002 met onderscheiding afstudeerde.

Vatte in 2002 zijn stage aan bij Mr. Roland POCKELE-DILLES te Antwerpen en is sedert 1 oktober 2005 ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Mr. Emmerechts is sedertdien werkzaam als medewerker van Mr Roland POCKELE-DILLES.

Op het kantoor behandelt hij voornamelijk dossiers in volgende rechtsdomeinen : Publiek recht/administratief recht, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Milieurecht, Aansprakelijkheidsrecht, Handelsrecht (marktpraktijken en reiscontracten), Burgerlijk recht

t: +32 (0)3 201 23 33
f: +32 (0)3 201 23 38

Roland Pockelé-Dilles (Advocaat)

afbeelding van Roland Pockelé-Dilles
Rechtsdomeinen: Administratief recht, Algemeen verbintenissenrecht, Bouwrecht, Handels- en vennootschapsrecht, Strafrecht

Geboren op 2 oktober 1953, volgde Roland Pockelé-Dilles zijn humaniora Latijn-Grieks aan het Sint Xaveriuscollege te Borgerhout-Antwerpen, waarna hij Licentiaat in de Rechten werd aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 1978.

Zijn stageverplichtingen vervulde hij bij Meester Christian Jacqmain vanaf 1 oktober 1978, samen met het assistentschap aan de Rechtsfaculteit UFSIA.

Mr. Pockelé-Dilles is advocaat op het tableau bij de Balie te Antwerpen sedert 7 juni 1982 en is tevens ere-plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. 

Daarnaast behaalde hij ondertussen een Master in het Ondernemingsrecht.

Mr. Pockelé-Dilles is voornamelijk gespecialiseerd in administratief recht : algemeen, openbare besturen, stedenbouw en milieu.

Daarnaast behandelt hij tevens dossiers in volgende materies : Handels- en vennootschapsrecht (handelspraktijken, reisrecht en reiscontracten,  ondernemingsrecht), bouwrecht en aanneming, algemeen verbintenissenrecht, strafrecht (economisch en financieel).

t: +32 (0)3 201 23 33
f: +32 (0)3 201 23 38

Marc Stolk (ADVOCAAT)

afbeelding van Marc Stolk
Rechtsdomeinen: Algemeen verbintenissenrecht, Arbeids- en arbeidsongevallenrecht, Handels- en vennootschapsrecht, Huurrecht

Afgestudeerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 1980 waarna hij zijn legerdienst heeft volbracht.

Op 1 oktober 1981 schreef hij zich in aan de Balie te Antwerpen.

In de organisatie van het kantoor van Mr E. Clijmans heeft hij zich toegelegd op het sociaal recht in het algemeen en meer in het bijzonder het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht.

Binnen het kader van deze interesse behaalde hij een Bijzondere Licentie in het sociaal recht in 1988 aan de Vrije Universiteit te Brussel.

Momenteel is hij nog steeds actief in dezelfde rechtsmaterie binnen de associatie Hopland & De Lei.

t: +32 (0)3 232 62 72
f: + 32 (0)3 201 23 30

Ellen Verlinden (Advocate)

afbeelding van Ellen Verlinden
Rechtsdomeinen: Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, Algemeen verbintenissenrecht, Huurrecht, Personen- en familierecht, jeugdrecht

Heeft haar middelbare studies doorlopen aan het Koninklijk Atheneum te Mortsel en heeft vervolgens in 2005 haar rechtenstudies aangevat aan de UGent.

Zij behaalde het diploma Master in de rechten (afstudeerrichting: burgerlijk en strafrecht) met grote onderscheiding in juni 2010.

In oktober 2010 legde zij de eed af als stagiair aan de Antwerpse Balie met Mr Marc Bartholomeeusen als stagemeester.

Zij werd in oktober 2013 opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen en werkt sedertdien als medewerkster bij Hopland & De Lei.

Zij specialiseert zich en behandelt voornamelijk dossiers in volgende materies :

° Familie- en jeugdrecht

° Afstammingsrecht

° Algemeen verbintenissenrecht

° Huurrecht en mede-eigendom

° Aansprakelijkheid en schadegevallen

Mr. Ellen Verlinden behaalde in 2015 het certificaat "bijzondere opleiding jeugdrecht".

 

t: +32 (0)3 232 62 72
f: +32 (0)3 201 23 30

Marie Willemse (Advocate)

afbeelding van Marie Willemse
Rechtsdomeinen: Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, Algemeen verbintenissenrecht, Verkeersrecht, Verzekeringsrecht

Marie Willemse, geboren op 11/12/1982, volgde haar humaniora aan het Koninklijk Lyceum te Antwerpen, afdeling Wetenschappen-Wiskunde.

In 2005 behaalde zij met onderscheiding de titel Master in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel waarbij zij opteerde voor de grondige studies burgerlijk- en strafrecht in haar derde licentie.

Aansluitend behaalde zij in 2006 de titel Master in de Criminologische Wetenschappen met onderscheiding aan de Vrije Universiteit te Brussel.

In 2007 vatte zij haar stage aan bij Mr. Joris A. Vercraeye waarna zij op 1/10/2010 opgenomen werd op het Tableau van advocaten van de Balie van Antwerpen.

Sinds 2011 maakt zij deel uit van het kantoor Hopland & de Lei, waar zij zich gespecialiseerd heeft en voornamelijk dossiers behandelt in het verzekeringsrecht, het verkeersrecht, het aansprakelijkheidsrecht, letselschade en het arbeidsongevallenrecht.

t: +32 (0)3 201 23 28
f: +32 (0)3 201 23 30

Heeft u een vraag?

Klik hier voor onze privacy voorwaarden.